2011-01-04 legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 PDF Imprimare Email


NOUTĂŢI introduse de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2011, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880/28.12. 2010, şi ale legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
vă informăm

1. Valoarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2011 este de 732,8 lei,  neschimbat faţă de anul trecut.

2. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de  2.022 lei.

3. Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurǎri sociale se stabilesc, dupǎ cum urmeazǎ:

- pentru condiţii normale de muncă    : 31,3   %

- pentru condiţii deosebite de muncă  : 36,3   %

- pentru condiţii speciale de muncă    : 41,3   % .


3.1. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Cotele prevǎzute la pct. 3 şi 3.1 se aplicǎ începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

3.1.1. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

3.2. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.


4. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte astfel:

  1. în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  2.022  lei;
  2. în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.011 lei.

5. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80, respectiv  587 lei.

6. În conformitate cu prevederile noii legi a  pensiilor- legea 263/2010 – nivelul minim  al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală  de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 35% din valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  Acest salariu pe anul 2011 este de  2.022 lei, în concluzie în cazul persoanelor asigurate individual contribuţia lunară nu poate fi mai mică  de 222 lei (2.022 x 35% x 31,3%).  Până la data intrării în vigoare a legii privind sistemul unitar de pensii, nu era stabilit un cuantum minim sau maxim pentru aceste forme de asigurare.

7. Începând cu 1 ianuarie 2011, pensionarii care au pensii ce depăşesc 740 de lei vor plăti contribuţia de 5,5% pentru asigurările de sănătate. Spre deosebire de modalitatea calculării acestei taxe până la finele anului 2010, cota va fi aplicată întregii sume. Până la 31 decembrie, pensiile de până la 1.000 de lei erau scutite de contribuţii de sănătate şi impozite.


Pentru descarcare click pe link-ul de mai jos.

FileDescriereFile size
Download this file (noutati BASS  2011.doc)noutati BASS 2011.doc 31 Kb Update this file (noutati BASS  2011.doc) Delete this file (noutati BASS  2011.doc)


 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna