Ajutor deces PDF Imprimare Email
Informații despre

 

Ajutorul de deces se acordă o singură dată în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau unui membru de familie, aflat în întreţinerea asiguratului /pensionarului şi care nu are drept propriu de asigurări sociale.

În cazul decesului asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

 • Soţul supravieţuitor
 • Copilul
 • Părintele
 • Tutorele
 • Curatorul
 • Moştenitorul
 • În lipsa persoanelor menţionate mai sus, ajutorul de deces se achită celui   care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi declară pe propria răspundere că ajutorul de deces nu a fost solicitat pentru pensionarul decedat.

Membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi în sensul legii:

 • Soţul/soţia
 • Copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau dacă îşi continuă studiile până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate
 • Părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi

În cazul decesului copilului inapt pentru muncă , indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului  de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau în lipsa acestuia a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia 

Ajutorul de deces se acordă în baza următoarelor acte:

 • Cerere tip privind acordarea ajutorului de deces
 • Certificatul de deces – în original şi 2 copie xerox
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Cuponul de pensie al defunctului
 • Acte care dovedesc că a asuportat cheltuielile ocazionate de deces
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna