Facilităţi acordate persoanelor fizice la plata contribuţiilor de asigurări sociale PDF Imprimare Email


COMUNICAT DE PRESA

Facilităţi acordate persoanelor fizice la plata contribuţiilor de asigurări sociale

Casa Judeteana de Pensii Covasna aduce la cunostinta persoanelor fizice asigurate la bugetul asigurarilor sociale de stat,urmatoarele:

In baza Ordinului Presedintelui C.N.P.P nr. 1252 / 24.11.2011 , publicat in M.O.nr.855/5.XII.2011privind aplicarea prevederilor articolului XI din Ordonanta Guvernului nr.30/2011 .pentru modificarea si completarea Legii nr.57/2003 privind Codul Fiscal, persoanele fizice asigurate, beneficiaza de facilitati la plata accesoriilor.
Facilitatile se acorda pentru accesoriile aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august, respectiv pentru contributiile de asigurari sociale datorate pana la data de 1 august 2011 si neachitate pana la data de 25 august 2011,dupa cum urmeaza:
a)    anularea penalitatilor de intarziere ,precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale,daca obligatiile de plata principale si dobanzile aferente sunt stinse prin plata pana la data de 31 decembrie 2011;
b)    reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere ,precum si reducerea cu 50% a unei cote   de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale,daca  obligatiile de plata principale si dobanzile aferente sunt stinse prin plata pana la data de   30 iunie 2012;
Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile ,sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010.
In vederea acordarii facilitatilor,persoanele fizice interesate pot depune o cerere la
Casa judeteana de pensii( zilnic,intre orele 9-13,camera 6 ,parter).
Din numarul total de 2.000  persoane fizice asigurate  ,existente in evidentele Casei Judetene de Pensii Covasna , un numar de 515.persoane fizice sunt potentiali beneficiari ai facilitatilor prevazute de prezentul Ordin.
Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare la nr.de telefon 0267/310535,
Interior 17sau pot accesa pagina web a institutiei www.pensii.covasna-ro.eu în vederea accesării textului integral al Ordinului Preşedintelui C.N.P.P nr. 1252/24.11.2011.


p.Director Executiv
Bartok Gabriella


 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna