PDF Imprimare Email


 

Atribuţiile caselor teritoriale de pensii

 

În aplicarea prevederilor legii nr. 263/2010, casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:

a) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

c) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

d) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;

e) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;

f) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului numeric personal;

g) certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;

h) controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

i) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;

j) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

k) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;

l) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

m) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

n) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

o) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

 


 

Attachments:
FileDescriereFile size
Download this file (Atribuţiile caselor teritoriale de pensii.doc)Atribuţiile caselor teritoriale de pensii.doc 28 Kb
Ultima actualizare în Marţi, 12 Aprilie 2011 21:15
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna