Comunicate arhivă PDF Imprimare Email

INFORMARE despre măsurile de protecţie socială adoptate de guvern

În anul 2009 , - fiind un an afectat de criza economică şi financiară globală- guvernul a adoptat o serie de măsuri menite să asigure scăderea dramatică a nivelului de trai a pensionarilor şi a populaţiei în general.

Unul din obiectivele prioritare din domeniul pensiilor este creşterea valorii punctului de pensie, astfel încât aceasta să reprezinte 45% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest salariu mediu brut – astfel cum acest lucru este prevăzut în art. 16 alin (2) din legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 – este de 1.693 lei.

Astfel, începând cu 1 aprilie 2009 valoarea punctului de pensie a crescut de la 697,5 lei la 718,4 lei, cea ce înseamnă o creştere de 3% faţă de perioadal anterioară. Această majorare a valorii punctului de pensie – o creştere sustenabilă din punct de vedere financiar – are ca scop menţinerea ratei inflaţiei, fără să pună în pericol plăţile viitoare. A doua etapă a majorării valorii punctului urmează să aibă loc de la 1 octombrie 2009, dată de la care punctul de pensie va fi 732,8 lei, cea ce va reprezenta 43,28% din valoarea salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În vederea înlăturării unor inechităţi apărute prin aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000 pentru categoriile de pensionari care până la data de 01.04.2001 au desfăşurat activităţi în condiţii grele – fostele grupe I şi II- începând cu luna iunie 2009 vor beneficia de recalcularea pensiilor cei care s-au pensionat în perioada 1997 - 31 martie 2001. Această recalculare este reglementată de prevederile OUG nr. 100/2008. Acest act normativ prevede că asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau II de muncă , potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie, beneficiază de un număr suplimentar de 0,25 puncte pentru fiecare an de spor acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă, respectiv de un număr suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare an de spor acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă .

Recalcularea se desfăşoară în 4 etape, prima etapă a avut loc începând cu 1 octombrie 2008, a doua de la 1 februarie 2009, urmând să fie finalizat în luna octombrie 2009 în cazul celor care s-au pensionat în perioada 01 aprilie 2001 – 30 septembrie 2008, inclusiv.

În concluzie, în judeţul Covasna începând cu luna iunie 2009 – aceasta fiind etapa a III-a al recalculărilor efectuate în conformitate cu prevederile OUG nr. 100/2008 - un număr de 4540 persoane vor primii pensii mai mari.

Toate aceste măsuri de protecţie socială au ca scop menţinerea nivelului de trai al pensionarilor şi reducerea numărului celor aflaţi în situaţii de excludere socială.

 


 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna