Compartimentul de audit PDF Imprimare Email
DIRECTORUL COORDONATOR

Atribuţii principale exercitate sunt:

  • realizează auditul de sistem, auditul performanţei şi auditul de regularitate în cadrul casei teritoriale de pensii
  • asigura obiectivitatea şi consilierea, destinată să îmbunătăţească sistemul şi activităţile casei teritoriale de pensii
  • sprijină instituţia in indeplinirea obiectivelor, propunînd o abordare sistematică şi ordonată a evaluării şi creşterii eficacităţii proceselor de gestionare a riscului, de control şi de conducere
  • auditează sistemele de management financiar, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna