Compartimentul de accidente de muncă şi boli profesionale PDF Imprimare Email
DIRECTORUL COORDONATOR

 Atribuții principale exercitate:

  • Desfăşoară activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi boli profesionale în scopul îmbunătățirii activității privind securitatea şi sănătatea in muncă   
  • Desfăşoară activitatea de consiliere a angajatorilor in domeniul securității şi sănătăţii în muncă
  • Tine evidenta modului de acordare a prestațiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale
  • Tine evidenta accidentelor de muncă si bolilor profesionale, precum şi a cheltuielilor generate de acestea
  • Verifica formularele de înregistrare a accidentelor de muncă FIAM,  fişele de declarare a bolilor profesionale  BP2,
  • Desfăşoară activitatea privind lucrătorii migranţi din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  • Verifica modul de calcul al concediilor medicale precum şi corectitudinea decontărilor efectuate pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  • Vizează certificatele medicale rezultate in urma unui accident de muncă
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna