Compartimentul comunicare si relații publice PDF Imprimare Email

Hand_3Compartimentul  comunicare si relații publice

 • Atribuții in domeniul relațiilor cu publicul:
  • asigură  întreagă activitate de comunicare si relații publice in cadrul casei
  • înregistrează, soluționează, centralizează si raportează petițiile, scrisorile si memoriile  in termenul prevăzut de lege
  • asigură  promovarea imaginii instituției, monitorizează mass-media
  • asigură  prin intermediul activității ghișeelor de relații cu publicul. Întreaga activitate de preluare, verificare, înregistrarea cererilor, dosarelor, solicitărilor
  • acordă consultanţă persoanelor care solicita sprijin in soluționarea unor probleme specifice domeniului de activitate
  • actualizează site-ul  instituției cu informații de interes general
  • afișează in spatiile de lucru cu publicul informațiile utile, de larg interes pentru participanții la sistemul public de pensii
 • Atribuții in domeniul liberului acces la informații de interes public:
  • asigură  primirea, înregistrarea, evidenta si soluționarea cererilor de informații de interes public
  • asigură organizarea si funcționarea punctului de informare - documentare, precum si accesul publicului la informațiile de interes public furnizate din oficiu
  • asigură periodic sau de fiecare data când activitatea casei prezintă interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presa, organizarea de conferințe de presa, interviuri
  • întocmește raportul anual privind accesul la informații de interes public
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna