Compartiment legislație, contencios şi executare silită PDF Imprimare Email
DIRECTORUL COORDONATOR

Compartiment legislaţie, contencios  şi executare silită

Atribuţii în domeniul juridic:

  • Reprezintă  Casa Județeană de Pensii în instanță în litigiile cu angajatorii, asiguraţii si pensionarii, în limitele de competenta stabilite de conducere
  • Avizează pentru legalitate toate deciziile emise de conducerea Casei Judeţene de Pensii
  • Îndrumă si sprijină personalul Casei Județene de Pensii , angajatorii si asigurații în vederea aplicării unitare a legislației în domeniul asigurărilor sociale, pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale
  • Asigura asistentă juridica în soluționarea sesizărilor, cererilor si scrisorilor în probleme de legislaţia pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale
  • Avizează documentația care implica activitatea Casei Județene de Pensii, potrivit legii

Atribuţii în domeniul aplicării procedurii de executare silită:

  • Aplică toate modalitățile de executare silita pana la realizarea creanței.
  • Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită, în situația în care pe parcursul acesteia , debitul a fost achitat.
  • îndeplinește toate procedurile prevăzute de lege în vederea constatării stării de insolvabilitate a debitorului întocmind procesul verbal de insolvabilitate atunci când sunt îndeplinite toate condițiile necesare.
  • Constata faptele pe care legea le califica infracțiuni si întocmește pentru cazurile respective plângeri penale
  • Reprezentă , pe baza de mandat , Casa Județeană de Pensii în fata instanțelor judecătorești, în toate cazurile care au legătură cu procedura de executare silită
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna