Compartiment evidenţa contribuabili PDF Imprimare Email
Direcția economică, evidența contribuabili

Atribuţii principale exercitate:

 • Asigură evidenţa lunară pentru:
  • Persoanele fizice care au obligația sa depună declarație de asigurare
  • Persoanele fizice care doresc sa încheie contract de  asigurare sociala
  • Angajatori care depun declarațiile nominale privind obligațiile de plata către BASS
 • Înregistrează  :
  • Modificările survenite asupra elementelor care au stat la baza declarației de asigurare (venit asigurat,adresa,nume, act identitate) -  comunicări de modificare
  • modificările survenite  asupra elementelor din contractul de asigurare sociala
   ( nume, venit asigurat,adresa,act identitate ) – actele adiționale la contracte
  • Declarațiile nominale Anexa11 si Anexa12  depuse lunar de angajatori
  • Declarațiile rectificative in cazul motivării justificate de către angajator  a anularii sau modificării  declarației nominale depuse
 • Preia documentația aferenta încadrării in grupe deosebite de munca in baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de muncă
 • Gestionează baza de date privind asigurații sistemului public de pensii, pe baza declarațiilor lunare preluate de la angajatori, a declarațiilor individuale de asigurare si a contractelor de asigurare
 • Asigura evidenta sumelor datorate la BASS de către persoanele asigurare pe baza de declarație sau contract de asigurarea sociala, coroborează datele din documentele de plata cu datele din evidenta
 • Urmărește  încasarea contribuțiilor datorate de asigurații individual, calculează majorări  si penalitatea de întârziere pentru asigurați cu declarație si contract de asigurare
 • Îndeplinește atribuții referitoare la sistemul pensiilor administrate privat
 • întocmește , potrivit competentelor avute in aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate sociala, formulare de notificare a respingerii cererii de emitere a formularului E 101
 • Distribuie angajatorilor, softul CNPAS privind depunerea pe suport magnetic a declarației nominale
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna