Compartiment arhivă Imprimare

arhiva2

Atribuţii principale exercitate:

  • Asigură evidenţă tuturor documentelor intrate si ieșite din depozitul arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă
  • Asigură preluarea anuala a documentelor create de la compartimentele instituţiei, conform unei programări prealabile, pe baza de inventariere si proces verbal
  • Realizează operațiunile de ordonare si inventariere a documentelor neordonate, aflate în depozite
  • Organizează depozitul de arhivă si sistematizează documentele după criterii stabilite în prealabil, conform prevederilor legislației în vigoare
  • Asigură în permanentă securitatea spatiilor de arhivă în condițiile legii