Anunt PDF  Array Imprimare Array

A N U N Ţ


Casa Judeteană de Pensii Covasna, cu sediul în Str. Gen.Grigore Balan, nr.14, Municipiul Sf.Gheorghe, judetul Covasna, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului m.s. nr.869/2015, în vederea ocupării postului vacant de medic primar, specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul Compartimentului Expertiză Medicală Covasna.

Conditii de participare la concurs :

 1. 1. Sa fie licentiat al unei institutii de invatamant universitar medical, acreditata de ME, in conditiile legii
 2. 2. A obtinut specialitatea in expertiza medicala  a capacitatii de munca
 3. 3. Practica in mod curent specialitatea de expertiza madicala a capacitatii de munca
 4. 4. Respecta Codul de deontologie medicala precum si prevederile legislatiei care reglementeaza domeniul de activitate
 5. 5. Nu a fost condamnata , prin Hotarare judecatoreasca definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni, care determina incompatibilitatea cu exercitarea profesiunii de medic expert al asigurarilor sociale.
 6. 6. Are cunostinte avansate de calculator (ECDL)
 7. 7. Are gradul profesional de medic specialist
 8. 8. Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 370 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care candidaţii doresc să concureze;
 2. copie de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;
 3. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 a ordinelor menţionate;
 4. declaraţie scrisă din care să rezulte că, nu a fost condamnat penal sau nu se află în curs de cercetare penală pentru fapte care-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze;
 5. certificat privind starea de sănătate din punct de vedere fizic si neuropsihic;
 6. dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile unde a activat şi de Colegiul Medicilor sau Colegiul Farmaciştilor;
 7. copie de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor prin care se autorizează candidatul să practice profesiunea de medic, în specialitatea pentru care candidează, potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. copie de pe carnetul de muncă (conform cu originalul) si adeverintă de salariat pentru vechime în munca ;

Tematica de concurs şi bibliografia se găsesc la Biroul Resurse Umane a C.J.P. Covasna.

Înscrierile se fac pana la data de 05.01.2016, la Biroul Resurse Umane a C.J.P. Covasna.

Concursul va avea loc în data de 11.02.2016 – proba scrisa si 15.02.2016 proba clinica.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane a C.J.P. Covasna, Tel.: 0267310535, persoană de contact : Sirianu Eva - Consilier Resurse Umane.

 

CIOTLOŞ TRAIAN NICOLAE

Director Executiv

 

 

Str. Gen. Grigore Bălan, nr. 14, Sf.Gheorghe, jud. Covasna

Tel.: +4 0267 310 535

Fax.: +4 0267 318 208

www.pensii.covasna-ro.eu

 

 

 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna