MĂSURI NOI DIN DOMENIUL PENSIILOR Array Imprimare Array

 

Începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017, nu mai sunt impozitate pensile mai mici de 2000 lei.  Până la această dată,  nu au fost impozitate pensiile cu cuantumul situat sub 1050 lei.

Neimpozitarea pensiilor mai mici de 2.000 lei este introdusă prin dispozițiile art.100 din Legea nr. 227/2015, modificat prin Legea nr. 2/2017 și are ca efect o creștere a pensiilor  în medie cu 77 lei.

De asemenea, începând cu data de 01.02.2017, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate va fi eliminată pentru toți pensionarii, aceasta urmând să fie suportată de la bugetul de stat. Măsura este introdusă prin dispozițiile Legii nr. 2/2017.

Potrivit normelor generale de drept,  noile dispoziții legale se aplică doar drepturilor care se cuvin începând cu luna februarie 2017.

Legea nr. 7/2017 este legea  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, și a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 128 din 17.02.2017. Ca urmare, prevederile acestei legi intră în vigoare de la data de 20 februarie anul curent. Noutățile introduse de această lege sunt următoarele:

1. Cuantumul ajutorului de deces plătit de Casa Județeană de Pensii în cazul decesului unui pensionar este de 3.131 lei. În cazul decesului unui asigurat, angajatorul este obligat prin lege la plata acestei sume de 3.131 lei. Anul trecut cuantumul acestui ajutor a fost de 2.681 lei. În anul 2016 au beneficiat de acest ajutor un număr de 2001 cazuri, valoarea totală achitată fiind de 5.283.450 lei

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului  cuantumul ajutorului de deces este de 1.566 lei.

2. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 2017 este de 3.131 lei. De aici rezultă că nivelul mimim al venitului lunar asigurat  înscris în contractele de asigurări sociale încheiate de persoanele fizice cu Casa județeană de pensii  se ridică la 1096 lei. Anul trecut acest nivel minim a fost de   938 lei, iar contribuția minimă datorată a fost de 247 lei lunar.

La nivelul instituției noastre  sunt asigurate individual, în baza unui contract de asigurare socială încheiat în conformitate cu prevederile Legii  pensiilor un număr de 465 persoane, care , începând cu data intrării în vigoare a noii legi, vor datora lunar cel puțin  288 lei.

O altă  noutate care intră în vigoare de la data de 01.03.2017 este majorarea indemnizației sociale minime de la 400 lei la 520 lei. Această măsură  vizează în județul nostru un număr de   5.500 de persoane cu pensii mici, situate sub nivelul acestor indemnizații. Cu alte cuvinte pensionarii ale căror drepturi cuvenite din pensii ( și nu din indemnizații acordate în baza legilor special, plătite tot prin intermediul casei de pensii ) sunt mici,  vor primi lunar cel puțin 520 lei , indiferent de nivelul  acestora.

Exemplu: din calcul rezultă o pensie de 156 lei, dar beneficiarul începând cu  luna martie 2017 va primi lunar  520 lei.

Întocmit: Köllő Piroska

 

Consilier comunicare CJP Covasna