Cumulul pensiei anticipate sau anticipat partiale cu calitatea de asigurat PDF Imprimare Email

Despre cumularea pensiei anticipate sau anticipat parţiale cu calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii

În conformitate cu prevederile art. 92, alin (1), litera b) plata unei pensii anticipate sau anticipat parţiale se suspendă de la luna următoare celei în care beneficiarul unei astfel de pensii se regăseşte într-una din situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie,  prin efectul acestei legi:

    I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

    II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;

             

În cazul pensiilor  încasate necuvenit,  în conformitate cu prevederile art. 187 alin (4)  din Legea nr. 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, aceste sume  se recuperează de la beneficiari în baza unei decizii care constituie titlu executoriu.

 

 

 

 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna