2010-09-14 PDF Imprimare Email

 


Material de presă

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Covasna  indicativul contului în care se face colectarea contribuţiilor datorate conform OUG 58/2010 este:

RO33TREZ25622210309XXXXX , cod fiscal 13600686

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Covasna  indicativul contului în care se face colectarea contribuţiilor datorate conform OUG 82/2010 este:


RO68TREZ25622210310XXXXX , cod fiscal 13600686

 

Pentru material complet descarcati atasmentul de mai jos.

Despre noutăţi introduse OUG nr. 82/2010


În şedinţa de guvern din data de 8 septembrie 2010, prin OUG nr. 82/2010  a fost modificată şi completată OUG nr. 58/2010.

Noul act normativ vizează numai acele persoane care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturile de autor şi/sau în baza unor convenţii/contracte civile.

Persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturile de autor şi/sau în baza unor convenţii/contracte civile sunt obligate la plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale.

În noul act normativ sunt evidenţiate   acele situaţii în care sunt realizate venituri de natură profesională din drepturi de autor în mod ocazional, respectiv cu caracter de regularitate, precizându-se pentru fiecare dintre situaţii dacă se datorează sau nu contribuţiile individuale de asigurări sociale, după cum urmează:

- persoanele care, în mod ocazional, realizează pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională - drepturi de autor -, nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.

- persoanele care, în mod ocazional, realizează exclusiv venituri de natură profesională - drepturi de autor - , datorează contribuţiile individuale. În această situaţie baza de calcul anuală nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În anul 2010, salariul mediu brut este în valoare de 1836 lei.


- persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională - drepturile de autor -, datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.  În această situaţie baza de calcul lunară nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

- persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natură profesională  - drepturi de autor -, datorează contribuţiile individuale. În această situaţie baza de calcul lunară nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.


Baza de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale este:

a)     Venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară pentru venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe

b)    Venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăşurată în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil


În noul act normativ  este definită şi noţiunea de venituri realizate în mod ocazional acestea fiind venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi, în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate.


Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor de natură profesională revine plătitorului de venit;- acest lucru fiind una din noutăţile introduse de noul act normativ.

Plătitorii de venit au obligaţia de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, câte o declarţie privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.


Noul act  normativ cuprinde reglementări tehnice cu privire punctajul mediu anual pentru stabilirea pensiei, precum şi  stagiul de cotizare aferent, după cum urmează:

-         Pentru  perioadele în care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurări sociale, numărul de puncte realizat lunar în sistemul public de pensii, se calculează folosindu-se venitl lunar care a constituit  baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale plătite, la care se aplică coeficientul rezultat ca raport între cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale.  ( 10,5 /31,3)

-         Stagiul de cotizare în sistemul public se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat şi plătit contribuţia individuală de asigurări sociale


În măsura în care se impune, vor fi emise instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice cu referire la contribuţia individuală de asigurări sociale, respectiv contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj.


Persoanelor asigurate în alte sisteme ( MAI, SRI, Avocaţi, cultele religioase,..), neintegrate sistemului public de pensii şi persoanelor care au calitatea de pensionari NU le sunt aplicabile prevederile acestei ordonanţe.

Prevederile acestei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru venituri plătite după intrarea în vigoare a acesteia.

Perioadele pentru care persoanele fizice au plătit contribuţiile individuale de asigurări social, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenşă, constituie stagiu de cotizare în sistemul public.

La data intrării în vigoare a noului act normativ se abrogă Anexa nr. 2 din HG nr. 791/2010 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor art III din OUG  58/2010.

Modelul declaraţiilor privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială se vor aproba în termen de maxim 5 zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ prin ordin al ministerului muncii familiei şi protecţiei sociale.

 


Attachments:
FileDescriereFile size
Download this file (Material  modificare OUG 58 corectat.doc)Despre noutăţi introduse OUG nr. 82/2010 36 Kb
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna