Anunț 2010-02-12 PDF Imprimare Email
2010-02-12


NOUTĂŢI introduse de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

Având în vedere prevederile Legii nr. 12/2010 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2010, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/27 ianuarie 2010,

vă informăm

1. Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

2. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 este de  1.836 lei.

Noua valoare a salariului mediu brut este valabilǎ începând cu data de 30 ianuarie a.c., data intrǎrii în vigoare a legii.

3. Pentru anul 2010 cotele de contribuţie de asigurǎri sociale se stabilesc, dupǎ cum urmeazǎ:

- pentru condiţii normale de muncă    : 31,3   %

- pentru condiţii deosebite de muncă  :       36,3   %

- pentru condiţii speciale de muncă    :       41,3   % .

3.1. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Cotele prevǎzute la pct. 3 şi 3.1 se aplicǎ începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

3.1.1. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

Cota de 2,5% se aplicǎ asupra veniturilor brute realizate, începând cu cele corespunzǎtoare lunii ianuarie 2010.

3.2. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

4. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte astfel:

  1. în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  1.836  lei;
  2. în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 918 lei.

Noua valoare a ajutorului de deces prevǎzutǎ de lege este valabilǎ începând cu data de 30 ianuarie a.c., data intrǎrii în vigoare a legii.

5. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin.(1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80, respectiv  587 lei.


 


 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna