Servicii oferite PDF Imprimare Email
Activităţile desfăşurate in domeniul expertizei medicale

 

1. Expertizarea medicala in vederea incadrarii in grade de invaliditate

 

In vederea pensionarii de invaliditate, medicul primar sau medicul specialist pentru afectiunea principal invalidanta, atunci cand apreciaza ca starea de sanatate a persoanei pe care o are in asistenta medicala nu ii permite reluarea activitatii profesionale, in limitele maxime de concediu medical prevazute de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerand in acest sens avizul cabinetului de expertiza medicala teritoriala.
Medicul expert al asigurarilor sociale avizeaza pensionarea de invaliditate numai daca constata pierderea totala sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca, aproband si concediul medical necesar intocmirii formelor de pensionare.

Acte necesare

· Adeverinta de salariat sau carnetul de munca pentru cei care nu vin din activitate;

 • Bilete de iesire din spital, precum si alte documente medicale cu analize de laborator recente;
 • Copie fisa medicala de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Carnetul de asigurari de sanatate;
 • Buletinul de identitate;
 • Dosar cu sina.

In functie de caz, dosarul trebuie sa contina si unul din urmatoarele acte:

 • Adeverinta de luare in evidenta de la directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
 • Formularul-tip sau procesul verbal de inregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
 • Procesul verbal confirmat de angajator, in caz de accident asimilat cu accidentul de munca;
 • Adeverinta de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare, in caz de tuberculoza;

certificatul emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul sau din cauza indeplinirii serviciului militar

 

2. Revizuiri medicale periodice ale pensionarilor de invaliditate

 

Revizuirea medicala a pensionarilor incadrati in grade de invaliditate se efectueaza la termenul stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care are in evidenta pensionarul.
Medicul expert al asigurarilor sociale, dupa examinarea persoanei in cauza si a documentatiei medicale intocmite de unitatea sanitara care asigura asistenta medicala de specialitate si de recuperare a invalidului, in raport de starea de sanatate constatata, emite decizia medicala si stabileste termenul de revizuire in functie de recuperabilitatea afectiunilor (6-12 luni).
Data la care bolnavul urmeaza sa se prezinte la revizuirea medicala va fi fixata cu 10 zile inainte de data expirarii valabilitatii deciziei.

Acte necesare

 • Decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate;
 • Documentatia medicala intocmita de unitatea sanitara care asigura asistenta medicala de specialitate a invalidului;
 • Talon de pensie;
 • Buletin de identitate;

Documentatia medicala intocmita de unitatea sanitara care asigura asistenta medicala de specialitate a invalidului poate fi, dupa caz:

 1. referat medical cu consemnarea starii prezente;
 2. bilet de iesire din spital sau copie de pe foaia de observatie clinica (pentru spitalizarile recente);
 3. examene complementare de laborator;
 4. explorari functionale recente;
 5. date din fisa de evidenta a bolnavului.
 1. Avizarea concediilor medicale peste 90 zile

 

In cazul in care medicul specialist constata ca bolnavul a beneficiat de 90 zile calendaristice (in decursul a 12 luni retroactiv) de incapacitate temporara de munca si considera ca bolnavul necesita in continuare concediu medical, in vederea avizarii concediului medical peste 90 de zile, sunt necesare urmatoarele acte:

 1. documentatia medicala necesara stabilirii diagnosticului clinic, stadiului de evolutie a bolii si procnosticului recuperator ( bilete de iesire din spital, examene paraclinice si de laborator ), plan medical de recuperare.
 2. propunere tip prelungire concediu medical peste 90 zile completat de medicul specialist curant;
 3. adeverinta salariat cu zile concediu medical pe ultimele 12 luni.


In vederea prelungirii concediului medical peste 90 de zile, bolnavul are obligatia sa prezinte actele mentionate mai sus medicului expert al asigurarilor sociale, pentru a se aviza concediul medical cu cel putin 10 zile inainte de expirarea concediului medical avut anterior.

 

 

 1. Expertizarea medicala a persoanelor fara venituri, conform Legii nr. 416/2001

 

Acte necesare:

  1. buletin de identitate
  2. bilet de trimitere de la medicul de familie
  3. bilete de iesiri din spital precum si alte documente medicale cu analize de laborator recente

 

 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna