Compartimentul informatică PDF Imprimare Email
DIRECTORUL COORDONATOR

Atribuții principale exercitate:

  • Monitorizează funcționarea subsistemului informatic la nivelul casei si respectă standardele de exploatare stabilite de CNPAS
  • Asigură testarea , implementarea si predarea în exploatare a programelor realizate de CNPAS
  • Asigură administrarea rețelelor de calculatoare ale casei
  • Asigură  instruirea personalului in vederea utilizării corecte a calculatoarelor si programelor omologate in baza instrucțiunilor emise de CNPAS
  • Asigură programarea si executarea activității de mentenanță la calculatoarele din dotare
  • Asigură efectuarea lunara a copiilor de siguranță pentru datele gestionate de casă
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna