Compartiment resurse umane PDF Imprimare Email
DIRECTORUL COORDONATOR

Principalele activități sunt:

  • efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din cadrul Casei Judeţene de pensii Covasna
  • efectuează activitatea de selecţie, încadrare, promovare şi avansare a personalului
  • gestionează evidenţa evaluării anuale a personalului
  • întocmeşte şi verifică respectarea sarcinilor ce decurg din fişa postului
  • întocmeşte, completează si gestionează carnetele de munca pentru personalul casei
  • ţine evidenta deciziilor emise de directorul executiv in realizarea atribuțiilor ce îi revin
  • asigură respectarea normelor in vigoare privind salarizarea personalului
  • ţine evidenţa depunerii declaraţiilor de interese si incompatibilităţi şi întocmeşte
    Registrul declaraţiilor de interese şi Registrul declaraţiilor de avere
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna