Compartimentul gestiune bilete de tratament PDF Imprimare Email

AN5365

Atribuții principale exercitate:

  • asigură evidenţa cererilor  pentru bilete de tratament
  • în limita numărului de locuri repartizate, distribuie biletele de tratament, conform normelor şi criteriilor stabilite de CNPAS
  • calculează  contribuțiile datorate de beneficiarii biletelor şi întocmește dispoziția de încasare către casierie
  • urmărește ca fiecare beneficiar sa primească un singur bilet de tratament în cursul unui an calendaristic
  • răspunde de valorificarea biletelor primite prin repartiție
  • întocmește şi transmite la CNPAS solicitările de suplimentare a repartiției, dacă este cazul
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna