Compartimentul achiziţii publice PDF Imprimare Email
Direcția economică, evidența contribuabili

arhiva5

Atribuţii principale exercitate:

  • asigură achizitionarea de materiale , echipamente şi servici, cu incadrarea în forndurile aprobate, în conformitate cu Ordonanta de urgenţă nr. 34/2006
  • asigură derularea procedurilor de achizitii publice în conditiile legii
  • întocmeşte programul anual de achizitii
  • colaborează cu celelalte compartimente functionale pentru intocmirea caietelor de sarcini, în vederea  incheierii si derularii contractelor
 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna