Anunț concurs PDF Imprimare Email

 

Anunț concurs consilier juridic 18.03.2024

Anunț transfer la cerere 07.02.2024

Acord prelucrare date cu caracter personal

Anunț concurs referent, debutant 30.01.2023

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă, de consilier, debutant Serviciul Stabiliri Prestații Interne și Internaționale din 09.02.2023

Lista candidațiilor admiși la selecție dosare post referent 30.01.2023

Rezultat probă scrisă referent debutant 30.01.2023

Barem de corectare probă scrisă referent debutant 30.01.2023

Plan interviu, post referent debutant

Rezultat probă  interviu, post referent debutant

Rezultat final, post referent debutant

Rezultat selecție dosare candidați concurs 09.02.2023

Rezultat proba scrisă post consilier debutant 09.02.2023

Plan interviu 10.02.2023

Probă interviu 10.02.2023

Rezultat final concurs 09.02.2023 post Consilier debutant

Anunț examen promovare grad profesional 2023

Anunț concurs pentru postul de Consilier asistent –Compartimentul Accidente de Muncă și Boli Profesionale 06.04.2023

Erată anunț concurs 06.04.2023

Lista candidaților  admiși la selecția de dosare ,examen promovare în grad profesional 30.03.2023

Lista selecție dosare pentru postul de Consilier asistent –Compartimentul Accidente de Muncă și Boli Profesionale 06.04.2023

Plan interviu

Rezultat interviu examen promovare in grad

Rezultat proba scrisa examen promovare in grad

Rezultat FINAL examen promovare in grad

Rezultat proba scrisă pentru postul de consilier asistent- Compartimentul Accidente de muncă și boli profesionale 06.04.2023

Plan interviu 11.04.2023

Rezultat proba interviu concurs AMBP 11.04.2023

Rezultat FINAL concurs AMBP 11.04.2023

Anunț suspendare concurs 20.06.2023 pentru ocuparea funcției de Inspector superior comp. financiar-contabil.

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de inspector superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Lista candidaților admiși să participe la concursul pentru ocuparea 1 post –consilier debutant 27.09.2023

Rezultatul probei scrise susținută la data de 27.09.2023 privind ocuparea postului de consilier debutant

Plan de interviu cu nr. 24042/02.10.2023

Rezultatele probei interviu susținul la data de 02.10.2023

Rezultatul final privind ocuparea postului de consilier debutant

 

 

 
Copyright © 2024 Casa Judeţeană de Pensii Covasna