Informaţii de interes public Imprimare

Informaţii de interes public care se comunica
din oficiu conform legii nr.544/2001

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
  Casei Judeţene de Pensii Covasna  sunt:
  • H.G. nr.118/2012 privind aprobarea statutului Casei Naţionale de Pensii Publice
 • structura organizatorica,atributii programul de funcţionare,programul de audienţe
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii
 • numele şi prenumele functionarului public, responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Kollo Piroska, consilier la compartimentul comunicare
 • coordonatele de contact ale institutiei
 • surse financiare bugetul si bilantul contabil
 • programul si strategii proprii
 • lista cuprinzând documentele de interes public
 • documentele produse sau gestionate
  • declaratii nominale
  • declaratii de asigurari sociale
  • contracte de asigurare
  • dosare si decizii de pensie
  • dosare medicale
  • dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
  • dosare cu accidente de munca si boli profesionale
  • documente pentru acordarea biletelor de tratament
  • documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
  • documente privind activitatea juridical
  • documente contabile
  • raportari si corespondenta
 • modalităţile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. Impotriva refuzului se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezată. În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului.