NOUTATE LA PENSIONARE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ PDF  Array Imprimare Array

 

 

Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 528 din 14.07.2016. Potrivit acesteia, cuantumul pensiei anticipate parțiale pentru cei care solicită  pensionarea  înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, va fi stabilit din cuantumul pensiei pentru limita de vârstă, cu o diminuare mai mică, raportată la stagiul de cotizare realizat, nu cu o diminuare fixă pentru fiecare lună de anticipare, aşa cum era prevăzut până acum de Legea 263/2010.

Perioada de anticipare, exprimată în luni, reprezintă intervalul de timp cuprins între data acordării pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a varstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege. Penalizarea cuantumului pensiei se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu procentul de diminuare corespunzător fiecarei situații în parte, iar rezultatul se menţine, lună de lună, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a varstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege.

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU nu se cumulează cu nici o altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.

Până la intrarea în vigoare a acestei legi  ( duminică, 17 iulie 2016)  calculul pensiei anticipate parţiale se făcea scăzând cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, fără a fi luaţi în considerare anii ce depăşesc stagiul complet de cotizare  ( în cazul bărbaților de 35 de ani).

Exemplu concret: un bărbat care a  lucrat 35 de ani, și a solicitat stabilirea pensiei anticipate parțiale cu 5 ani mai devreme ( adică la 60 de ani), pensia lui a fost penalizată  cu 45 %, calculată după formula: 12 luni x 5 ani x  0,75%

Noua lege prevede că de acum înainte cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia  în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului de mai jos:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare:

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare:

până la un an

0,50%

peste un an

0,45%

peste doi ani

0,40%

peste trei ani

0,35%

peste patru ani

0,30%

peste cinci ani

0,25%

peste şase ani

0,20%

între şapte şi opt ani

0,15%

Practic, în baza noului mod de calcul, pensiile anticipate parţiale sunt mai mari decât cele stabilite în baza vechiului mod de calcul.

Potrivit legii pensiilor, pot cere pensionarea anticipată parţială cei care mai au cel mult cinci ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare, stabilit în raport cu data nașterii fiecăruia,  şi care au realizat stagiul complet de cotizare sau l-au depăşit cu cel mult opt ani.

Atenţie! Noua lege va produce efecte doar pentru viitor. Prin urmare, de noul mod de calcul se vor putea bucura doar persoanele care se vor pensiona anticipat parţial începând cu data intrării în vigoare a legii. Persoanele deja pensionate anticipat parţial până la data de 16 iulie nu vor beneficia de o recalculare.

Menționăm că în conformitate cu prevederile art 103 (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  cererea de pensionare  depusă  poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

 

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, astfel cum acest lucru este prevăzut  în punctul (3) al art 106 din legea sus menționată.

 

 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna